prancuzija2

ĮĖJIMAS Į RINKĄ IR PLĖTROS JOJE GALIMYBĖS

ANALITIKA

FINANSAVIMAS

LICENCIJOS, LEIDIMAI, BARJERAI IR VET SERTIFIKATAI

NAUDINGI ŠALTINIAI

DIPLOMATIJA, KOMERCIJOS ATAŠĖ IR STRATEGINIAI PARTNERIAI

Prancūzija

Į Prancūziją Lietuvos įmonės daugiausia eksportuoja trąšas, mineralinį kurą ir alyvas bei baldus.  2016 m. Prancūzija buvo 12-ta didžiausia Lietuvos prekybos partnerė, o prekių apyvartos vertė tarp šalių siekė 1,47 mlrd. eurų. Eksporto vertė į Prancūziją 2016 m. smuko 2,5 proc. – iki 626 mln. eurų.

ĮĖJIMAS Į RINKĄ IR PLĖTROS JOJE GALIMYBĖS

Konsultacijos

VšĮ „Versli Lietuva“ teikia informaciją ir konsultacijas Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, siekiant pristatyti eksporto plėtros priemones ir galimybes Prancūzijos rinkoje.

Jeigu planuojate arba jau eksportuojate produkciją/paslaugas į Prancūziją, VšĮ „Versli Lietuva“ sertifikuoti konsultantai yra pasiruošę teikti naują paslaugą – Eksporto diagnostiką. Tai metodinis ir ilgalaike verslo praktika paremtas įmonių konsultavimas, nuosekliai einant per kelis etapus: proceso valdymą, rinkos pasirinkimo analizę, prekių paruošimo eksportui ypatumus, eksporto rinkodaros žingsnius, įmonės ar prekės ženklo komunikacijos pagrindus.

Pagrindinės naudos, kurias gali gauti įmonė, dirbdama su VšĮ „Versli Lietuva“ sertifikuotais eksporto konsultantais:

 • Įvertinti įmonės eksporto procesai ir palyginti su kitomis efektyviai veikiančiomis kompanijomis;
 • Teorinių žinių pagalba padidintas eksporto efektyvumas ir apimtis;
 • Nustatytos eksporto procesų tobulintinos vietos ir įmonės brandos lygis;
 • Suteiktos žinios, įrankiai ir priemonės nustatytiems trūkumams šalinti;
 • Įmonė gali būti nukreipta į Verslo konsultantų tinklą dėl tolimesnių eksporto procesų tobulinimo.

VšĮ „Versli Lietuva“ komanda jūsų paslaugoms. Drauge analizuodami, dalindamiesi išmoktomis pamokomis, perimdami kolegų gerąsias praktikas galime pasiekti efektyvesnio ir spartesnio eksporto ir verslo plėtros. Susisiekite su mumis.

Eksportu į Prancūzijos rinką besidominčias įmones taip pat kviečiame pasinaudoti priemone „Expo konsultantas LT“ – tai negrąžintina subsidija, kuri sudarys sąlygas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms gauti reikiamą informacinę, konsultacinę metodinę ir kitą paramą eksporto, potencialių rinkų paieškos, tarptautinės prekybos klausimais ir taip paskatinti eksporto ir įmonių konkurencingumo augimą. Daugiau informacijos pateikiama čia.

Eksportu į užsienio rinkas besidominčias įmones taip pat kviečiame pasinaudoti „GLL patarėjai verslui“ programa. Tai pirmoji diasporos mentorystės programa Lietuvos įmonėms, kurią įgyvendina pasaulinis tinklas „Global Lithuanian Leaders“ (GLL), vienijantis lietuvių kilmės arba save su Lietuva siejančius įvairių sričių profesionalus. Programos tikslas – sudaryti sąlygas Lietuvos verslui gauti strategines konsultacijas iš užsienyje gyvenančių ir dirbančių lietuvių ar save su Lietuva siejančių įvairių verslo sričių ekspertų. Konsultacijos apima įvairias sritis, tame tarpe ir tokias kaip verslo plėtra į tikslines rinkas, eksporto skatinimas ir kt.

GLL patarėjai yra iš JAV, Kanados, Australijos, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos, Švedijos, Kinijos, Belgijos, Airijos, Portugalijos, Lietuvos ir kitų šalių. Platesnius patarėjų pristatymus ir daugiau informacijos apie programą galite rasti čia.

 

Eksportuotojų duomenų bazė (EDB)

Ieškote būdų rasti potencialius verslo partnerius Prancūzijoje? VšĮ „Versli Lietuva“ sukurta EDB yra įrankis, skirtas užsienio kompanijoms, kurios ieško patikimų partnerių Lietuvoje. EDB skelbiama informacija apie mūsų šalies gamintojus ir paslaugų tiekėjus iš įvairių verslo sektorių. Duomenų bazėje pateikiami detalūs Lietuvos įmonių aprašymai, kontaktinė informacija. Užsienio įmonėms taip pat suteikiama galimybė atsisiųsti kelių juos dominančių įmonių aprašymus ar tiesiogiai susisiekti su potencialiais gaminių ar paslaugų tiekėjais, todėl EDB – patrauklus įrankis rasti visą reikiamą informaciją vienoje vietoje. Be jau išvardintų privalumų, Lietuvoje partnerių ieškantys verslininkai gali paskelbti viešus bendradarbiavimo pasiūlymus arba gauti konsultaciją iš VšĮ „Versli Lietuva“ sektoriaus konsultanto. Šiuo metu Prancūzijos rinka domisi daugiau nei 160 registruotų Lietuvos įmonių. EDB yra nemokamas eksporto skatinimo įrankis, kurį galite pasiekti šiuo adresu.

Tarptautinės parodos

Tarptautinės parodos yra renginiai, organizuojami tam, kad kompanijos iš konkrečios pramonės šakos galėtų pademonstruoti savo naujausią produkciją ir paslaugas, susitikti su esamais ar potencialiais partneriais ir klientais, susipažinti su naujausiomis technologijomis ir tendencijomis rinkose. Gamintojai ir jų atstovai bei asmenys, susidomėję jų produkcija, turi galimybę prisistatyti, betarpiškai bendrauti ir derėtis dėl tolimesnio bendradarbiavimo.

Dalyvavimas tarptautinėse parodose yra naudingas įmonėms, nes suteikia:

 • neprilygstamas ryšių kūrimo galimybes su kitais parodos dalyviais;
 • B2B susitikimus su potencialiais partneriais;
 • galimybę inicijuoti, rengti ir sudaryti eksporto partnerystes.

Pagrindinės Prancūzijoje vykstančios parodos, taip pat parodos, kuriose yra organizuojami nacionaliniai stendai, yra pateikiamos čia.

Verslo misijos

VšĮ „Versli Lietuva“, asocijuotos verslo struktūros organizuoja prekybos misijas į Prancūziją, siekiant sukurti galimybes Lietuvos įmonėms užmegzti ryšius su naujais klientais ir pagrindiniais sprendimų priėmėjais, padidinti pardavimus šioje rinkoje ir keistis naujomis idėjomis su užsienio suinteresuotomis grupėmis.

Dalyvavimas verslo misijose sudaro unikalias galimybes ir naudą verslo misijų dalyviams, įskaitant:

 • prieigą prie pagrindinių valdžios ir pramonių atstovų sprendimų priėmėjų;
 • neprilygstamas ryšių kūrimo galimybes su vietos verslo bendruomene;
 • B2B susitikimus su potencialiais partneriais;
 • užsienio rinkų analizes ir konsultacijas dominančiais klausimais;
 • galimybę inicijuoti, rengti ir sudaryti eksporto partnerystes.

Šiuo metu neturime informacijos apie artėjančias verslo misijas į Prancūziją.

Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai – tai valstybės, savivaldybės įstaigos, organizacijos ar įmonės organizuojami prekių ar paslaugų pirkimai, kurių metu perkančioji organizacija siekia geriausiomis sąlygomis įsigyti jai reikalingas prekes ar paslaugas. Viešieji pirkimai – tai galimybė Lietuvos įmonėms žengti į Prancūzijos rinką.

Aktualių Lietuvos verslui viešųjų pirkimų informacija pateikiama čia.

Turizmo, kultūros ir kt. renginiai verslui

Prancūzijos organizuojama daug aktualių ir verslui naudingų renginių, apimančių kultūros, turizmo ir kt. sritis. Planuodami savo produkcijos ar paslaugų įėjimą ar plėtrą šioje rinkoje, nepamirškite jums svarbių renginių įtraukti į savo planus.

Prancūzijoje vykstančių aktualių renginių Lietuvos verslui kalendorius pateikiamas čia.

ANALITIKA

Dvišalės prekybos apžvalgos

Į Prancūziją Lietuvos įmonės daugiausia eksportuoja trąšas, mineralinį kurą ir alyvas bei baldus.  2016 m. Prancūzija buvo 12-ta didžiausia Lietuvos prekybos partnerė, o prekių apyvartos vertė tarp šalių siekė 1,36 mlrd. eurų. Lietuvos prekių eksporto vertė į Prancūziją 2016 m. smuko 3,4 proc. – iki 610,8 mln. eurų.

Detali Lietuvos ir Prancūzijos dvišalės prekybos apžvalga pateikiama čia.

 

Eksporto galimybių vertinimo modelis

Eksporto galimybių vertinimo modelis (EGVM) naudojamas perspektyvių eksporto galimybių identifikacijai. Modelis atsižvelgia į atskleistąjį santykinį pranašumą (produktus, kuriuose Lietuva turi santykinį pranašumą eksporto rinkose), nagrinėjamo produkto trumpalaikį ir ilgalaikį importo vertės augimą ir rinkos koncentracijos laipsnį (kuo indeksas mažesnis, tuo lengvesnis produkto įvedimas į rinką).

Lietuvos ir Prancūzijos eksporto galimybių vertinimo modelio rezultatai anglų k. pateikiami čia.

FINANSAVIMAS

ES struktūriniai fondai

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, VšĮ „Versli Lietuva“ ir kitomis institucijomis kviečia įmones teikti paraiškas bei vykti į tarptautines parodas, įgyti aktualius užsienio organizacijų sertifikatus, gauti Lietuvos ir užsienio valstybių ekspertų konsultacijas ir taip pritraukti daugiau klientų savo produktams ar paslaugoms.

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra parengė leidinį „Eksporto gidas“, kuriame kviečia susipažinti su ES teikiama parama įmonių eksporto plėtrai. Leidinį galite rasti čia.

 

Finansavimo priemonės

Šiame informacijos bloke pateikiama informacija Lietuvos eksportuotojams apie galimybes gauti finansavimą savo projektų vykdymui Prancūzijos rinkoje. Su finansavimo priemonėmis galite susipažinti čia.

LICENCIJOS, LEIDIMAI, BARJERAI, VET SERTIFIKATAI

Licencijos ir leidimai

Už informacijos teikimą apie licencijas ir leidimus Europos Sąjungoje, tame tarpe ir Prancūzijoje, yra atsakingi konkrečios šalies paslaugų ir gaminių kontaktiniai centrai, kurių pagrindiniai uždaviniai:

 • supaprastinti leidimų bei licencijų gavimo procedūras paslaugų teikėjams bei suteikti visą informaciją apie reikalavimus, taikomus jų veiklai vykdyti;
 • užtikrinti verslininkams prieigą prie konkrečių nacionalinių taisyklių gaminiams, kurių nereguliuoja ES, norint juos tiekti į konkrečią rinką.

Prancūzijos paslaugų kontaktinis centras pasiekiamas šiuo adresu, gaminių kontaktinis centras  (įskaitant ir statybos gaminius) pasiekiamas šiuo adresu.

 

Tarifai ir netarifiniai barjerai

Lietuva ir Prancūzija yra Europos Sąjungos narės, o tai suteikia teisę prekiaujančioms įmonėms laisvai eksportuoti ir importuoti prekes. Tai reiškia, kad vyriausybės negali riboti importuojamų arba eksportuojamų prekių kiekio arba kaip nors kitaip varžyti prekybos, įskaitant ir tarifinius bei netarifinius barjerus.

 

Protekcionistinė politika

Lietuva ir Prancūzija yra Europos Sąjungos narės, o tai suteikia teisę prekiaujančioms įmonėms laisvai eksportuoti ir importuoti prekes. Tai reiškia, kad vyriausybės negali riboti importuojamų arba eksportuojamų prekių kiekio arba kaip nors kitaip varžyti prekybos, įskaitant ir protekcionistinės politikos instrumentų naudojimą.

 

VET sertifikatai

Į Prancūziją eksportuojamai produkcijai nėra reikalingi veterinarijos sertifikatai. Veterinarijos sertifikatai eksportui išduodami į trečiąsias šalis eksportuojamiems gyvūnams, gyvūniniams produktams, pašarams ir kitoms Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamoms prekėms arba pirminis veterinarijos sertifikatas į Muitų Sąjungą išduodamas produkcijai, vežamai į ES su tikslu ją iš kitos ES šalies narės eksportuoti į trečiąją šalį (jei tai numatyta susitarimu ar memorandumu).

NAUDINGI ŠALTINIAI

Naudingos nuorodos

Šiame informacijos bloke pateikiamos nuorodos, kurios gali turėti praktinės naudos Lietuvos verslui eksportuojančiam arba planuojančiam eksportuoti produkciją į Prancūzijos rinką. Tai gali būti informacija apie tos šalies aktualius prekybos, eksporto ir rinkos sąlygas, mokesčių klausimus, formalius reikalavimus įmonėms, verslo kultūrą ir kt.

Naudingos nuorodos Prancūzijos rinkai pateikiamos čia.

VšĮ „Versli Lietuva“ parengė ir kviečia susipažinti su pagrindine informacija apie Prancūzijos verslo kultūrą. Informaciją galite rasti čia.

 

Kontaktų duomenų bazės

Šiame informacijos bloke pateikiama informacija apie Prancūzijoje esančias kontaktų duomenų bazes (agentus, distributorius, didmenininkus ir pan.) Ši informacija naudinga Lietuvos eksportuotojams arba besiruošiančioms eksportuoti įmonėms, norinčioms rasti potencialių partnerių kontaktų šioje rinkoje.

Kontaktų duomenų bazės Prancūzijos rinkoje pateikiamos čia.

DIPLOMATIJA, KOMERCIJOS ATAŠĖ IR PARTNERIAI

Ambasada/komercijos atašė

Šioje skiltyje pateikiama Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Prancūzijoje ekonominius klausimus kuruojančių diplomatų ir specialiųjų atašė kontaktinė informacija:

» Daiva Kirkilaitė Chetcuti (komercijos atašė)

» Sandra Brikaitė (ekonominiai klausimai, kitos kuruojamos sritys)

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės Prancūzijoje veiklos planas 2018 m. pateikiamas čia.

 

Strateginiai partneriai / naudingi kontaktai

Šioje skiltyje pateikiami verslo struktūrų kontaktai (prekybos, pramonės ir amatų rūmai, šakinės ir kt. verslo asociacijos) ir pan., kurie gali būti naudingi Lietuvos eksportuotojams žengiant į Prancūzijos rinką.

Kontaktinė informacija pateikiama čia.