1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Licencijos, leidimai ir kiti dokumentai
  4. Prekių kilmės sertifikatas

prekių kilmės sertifikatas (certificate of origin) – tarptautinis prekių kilmę tvirtinantis dokumentas, kurio išdavimas pagrįstas prekių įsigijimo, kilmę įrodančių dokumentų ar gamybinių operacijų atlikimo analize bei medžiagų sąnaudų, darbo ir kitų išlaidų tikrumu.

Lietuvos Respublikoje nelengvatinės prekių kilmės sertifikatus kiekvienai prekių siuntai išduoda Prekybos, pramonės ir amatų rūmai, vadovaudamiesi 2016 m. lapkričio 3d. Lietuvos Respublikos Muitinės įstatymo Nr. XII-2694 40 straipsniu.

Asmuo, norėdamas gauti prekių kilmės sertifikatą, Rūmams privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • Sąskaitą (Invoice);
  • Prekės kilmę įrodančius dokumentus (gamintojo deklaraciją), jei prekė kilusi Lietuvos Respublikoje, tiekėjo deklaraciją (Supplier‘s declaration), jei prekė įvežta į Lietuvą iš ES valstybės ar prekių kilmės sertifikatą, jei prekė įvežta iš trečiosios šalies;
  • Sutarties su pirkėju kopiją;
  • Įgaliojimą, pasirašytą vadovo ir patvirtintą įmonės antspaudu.

Kilus neaiškumui Rūmai gali pareikalauti papildomų dokumentų, įrodančių prekių kilmę (kilmės ekspertizės akto, trumpo pagrindinių technologinių operacijų apyrašo ir kt.).

Rūmai klientui išduoda Prekių kilmės sertifikatą (originalą ir kopiją). Originalas skirtas pateikti importuojančios šalies muitinei, kopija lieka eksportuotojui.

Was this article helpful?

Related Articles