1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Licencijos, leidimai ir kiti dokumentai
  4. Prancūzija | Licencijos ir leidimai Prancūzijoje

Licencijos ir leidimai

Už informacijos teikimą apie licencijas ir leidimus Europos Sąjungoje, tame tarpe ir Prancūzijoje, yra atsakingi konkrečios šalies paslaugų ir gaminių kontaktiniai centrai, kurių pagrindiniai uždaviniai:

  • supaprastinti leidimų bei licencijų gavimo procedūras paslaugų teikėjams bei suteikti visą informaciją apie reikalavimus, taikomus jų veiklai vykdyti;
  • užtikrinti verslininkams prieigą prie konkrečių nacionalinių taisyklių gaminiams, kurių nereguliuoja ES, norint juos tiekti į konkrečią rinką.

Prancūzijos paslaugų kontaktinis centras pasiekiamas šiuo adresu, gaminių kontaktinis centras  (įskaitant ir statybos gaminius) pasiekiamas šiuo adresu.

Was this article helpful?

Related Articles