1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Mokesčiai ir muitai
  4. Paslaugų teikimas ir mokesčiai Latvijoje

Dėl informacijos apie užsienio įmonės galimybes teikti  paslaugas Latvijoje reikėtų kreiptis į Latvijos valstybės pajamų tarnyba (VID): https://www.vid.gov.lv/

ES piliečių ir jų šeimos narių įvažiavimo ir buvimo Latvijos Respublikoje tvarka: https://likumi.lv/ta/en/en/id/235499-procedures-for-the-entry-and-residence-in-the-republic-of-latvia-of-citizens-of-the-union-and-their-family-members

Dėl mokesčių ir rinkliavų https://likumi.lv/ta/en/en/id/33946-on-taxes-and-duties, 14 str. apibrėžia, ar reikia registruoti užsienio įmonę Latvijoje, ar nereikia.

Was this article helpful?

Related Articles