1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Licencijos, leidimai ir kiti dokumentai
  4. Jūrų transporto važtaraštis (B/L)

Jūrų transporto važtaraštis (angl. Bill of Lading (B/L)), dar vadinamas jūriniu konosamentu. Tai prekių perdavimo transportavimui jūros transportu įrodymas. Važtaraštį dažniausiai spausdina laivininkystės kompanija, priėmusi krovinį pervežimui arba jos įgalioti agentai. Nors važtaraštyje nurodyta daug duomenų apie pervežamas prekes, pats važtaraštis, drauge su kitais krovinį lydinčiais dokumentais nėra gabenamas kartu su kroviniu, todėl pagrindine informacija, identifikuojant krovinį, tampa važtaraščio bei konteinerio numeris, pagal kurį internetu galima  sekti krovinių gabenamų jūrų transportu judėjimą.

Bendrąsias krovinių vežimo jūra taisykles numatoĮsakymas dėl bendrųjų krovinių vežimo jūra taisyklių, patvirtintas susisiekimo ministro.

Jūrų transporto važtaraščio pavyzdys: B/L

Was this article helpful?

Related Articles