1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Licencijos, leidimai ir kiti dokumentai
  4. Ispanija | Licencijos ir leidimai Ispanijoje

Licencijos ir leidimai

Už informacijos teikimą apie licencijas ir leidimus Europos Sąjungoje, tame tarpe ir Ispanijoje, yra atsakingi konkrečios šalies paslaugų ir gaminių kontaktiniai centrai, kurių pagrindiniai uždaviniai:

  • supaprastinti leidimų bei licencijų gavimo procedūras paslaugų teikėjams bei suteikti visą informaciją apie reikalavimus, taikomus jų veiklai vykdyti;
  • užtikrinti verslininkams prieigą prie konkrečių nacionalinių taisyklių gaminiams, kurių nereguliuoja ES, norint juos tiekti į konkrečią rinką.

Ispanijos paslaugų kontaktinis centras pasiekiamas šiuo adresu, gaminių kontaktinis centras pasiekiamas šiuo adresu.

Was this article helpful?

Related Articles