1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Kita
 4. Eksporto diagnostika

Eksporto diagnostika

Kas tai yra


 • Tai metodinis ir ilgalaike verslo praktika paremtas įmonių konsultavimas, nuosekliai einant per kelis etapus: proceso valdymą, rinkos pasirinkimo analizę, prekių paruošimo eksportui ypatumus, eksporto rinkodaros žingsnius, įmonės ar prekės ženklo komunikacijos pagrindus. Paslauga nemokama.

Pagrindiniai tikslai


 • Susipažinti su įmonės eksporto procesais
 • Įvertinti įmonės eksporto procesą;
 • Suteikti įmonei žinių dėl eksporto proceso tobulinimo priemonių;
 • Pateikti įmonei rekomendacijas bei išvadas.

Kas gali kreiptis


 • Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios paslaugų arba gamybos sektoriuose. Konsultacijų metu įvertinama įmonių, siekiančių eksportuoti arba jau eksportuojančių, brandos laipsnis.
 • Šiuo metu registruotis eksporto diagnostikai gali įmonės, veikiančios šiuose sektoriuose: maisto ir gėrimų; baldų; inžinerijos (technologijų); IT paslaugų; vaistų pramonės ir biotechnologijų; mokslinių instrumentų ir elektronikos.

Kokia nauda


 • Įvertinami įmonės eksporto procesai ir palyginami su kitomis efektyviai veikiančiomis kompanijomis.
 • Didinamas eksporto efektyvumas ir apimtis kaupiant teorines žinias.
 • Nustatomos eksporto procesų tobulintinos vietos ir įmonės brandos lygis.
 • Suteikiamos žinios, įrankiai ir priemonės nustatytiems trūkumams šalinti.
 • Įmonė gali būti nukreipta į Verslo konsultantų tinklą dėl tolimesnių eksporto procesų tobulinimo.

Įmonių registracija

Was this article helpful?

Related Articles