1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Licencijos, leidimai ir kiti dokumentai
  4. ATR

A.TR. judėjimo sertifikatų blankai įsigyjami teritorinėje muitinėje.

Asmuo, kuris kreipiasi į muitinę dėl A.TR. judėjimo sertifikato išdavimo, turi pateikti:

  1. prašymą išduoti A.TR. judėjimo sertifikatą eksportuojamoms prekėms, kurios atitinka laisvo prekių judėjimo Europos Bendrijos-Turkijos muitų sąjungos reikalavimus;
  2. prašymą išduoti A.TR. judėjimo sertifikatą po prekių siuntos eksporto, kuriame turi būti nurodytas atitinkamai prekių siuntai įformintos eksporto deklaracijos numeris ir priėmimo muitinėje data, pridedant motyvuotą paaiškinimą ir įrodymus, kodėl A.TR. judėjimo sertifikatas nebuvo išduotas eksportuojant prekes;
  3. prašymą išduoti A.TR. judėjimo sertifikato dublikatą (sertifikato praradimo atveju), kuriame turi būti nurodytos jam išduoto sertifikato praradimo aplinkybės ir atitinkamai prekių siuntai įformintos eksporto deklaracijos numeris ir priėmimo muitinėje data pateikiant anksčiau išduoto A.TR. judėjimo sertifikato kopiją;
  4. prašymą pakeisti A.TR. judėjimo sertifikatą vienu ar keliais kitais A.TR. judėjimo sertifikatais, jeigu atitinkamos prekės yra LR muitinės prižiūrimos ir jas visas arba tų prekių dalį norima persiųsti Bendrijos muitų teritorijoje arba į Turkiją, pateikiant anksčiau išduotą A.TR. judėjimo sertifikatą.

   Visais pirmiau minėtais atvejais turi būti pateiktas užpildytas A.TR. judėjimo sertifikato blanko rinkinys (A.TR. judėjimo sertifikatas ir dvi jo kopijos) bei prekių statusą patvirtinantys dokumentai.

Was this article helpful?

Related Articles