UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“

EKSPORTO KREDITŲ GARANTIJOS

Eksporto kredito garantija – kas tai?

INVEGOS įsipareigojimas išmokėti eksportuotojui iki 90 proc. patirtų nuostolių dalį, kai, eksportuojant lietuviškos kilmės prekes į neparduotinos rizikos valstybes, eksportuotojo pirkėjas neatsiskaito sutartyje nustatytais terminais arba bankrutuoja.

Kodėl naudinga?

INVEGOS teikiamos eksporto kredito garantijos leidžia plėsti eksporto rinkas neparduotinos rizikos valstybėse ir didinti eksporto apimtis sumažinus potencialią riziką dėl pirkėjų nemokumo. Garantuojamos rizikos – politinė ir (arba) komercinė.

Už ką teikiamos garantijos?

Garantuojami lietuviškos kilmės prekių, turinčių Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų išduotą prekių kilmės sertifikatą, liudijantį, kad jos pagamintos Lietuvos Respublikoje, pardavimai. Šios prekės turi būti eksportuojamos į neparduotinos rizikos valstybes: visas pasaulio valstybes, išskyrus Europos Sąjungos valstybes, Australiją, Kanadą, Islandiją, Japoniją, Naująją Zelandiją, Norvegiją, Šveicariją ir Jungtines Amerikos Valstijas.  Ilgiausias atidėtųjų mokėjimų terminas – 2 metai.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veiklą vykdančios ilgiau nei vienerius metus, kurių metinės pajamos viršija 100 000 Eur.

Garantijos dydis

Maksimali eksporto kredito garantijų suma vienam eksportuotojui – ne daugiau kaip 1 000 000 Eur.

Maksimali eksporto kredito garantijų suma vienam eksportuotojo pirkėjui – ne daugiau kaip 500 000 Eur.

Eksporto kredito garantijų suma vienam pirkėjui visų eksportuotojų atžvilgiu – ne daugiau kaip 2 000 000 Eur.

Garantijos dydis – ne didesnis kaip 90 proc. atidėtųjų mokėjimų sumos.

Tinkami pirkėjai

Pirkėjai turi būti registruoti neparduotinos rizikos valstybėse. Pirkėjas negali būti registruotas tikslinėse teritorijose, išskyrus tas tikslines teritorijas, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos ūkio ministro nustatomoms prioritetinėms eksporto rinkų grupėms. Pirkėjas privalo vykdyti veiklą ilgiau nei dvejus metus nuo jo registracijos pradžios. Pirkėjas turi neturėti skolų eksportuotojui, kurių mokėjimo terminas yra pasibaigęs. Pirkėjas ir eksportuotojas negali būti susijusios ir (ar) partnerinės įmonės.

Kur kreiptis?

Eksportuotojas, norintis gauti eksporto kredito garantiją, turi pateikti prašymą ir el. parašu pasirašytus dokumentus INVEGAI el. paštu info@invega.lt arba popierines versijas siųsti/pristatyti adresu Konstitucijos pr. 7 (16 aukštas), 09308 Vilnius.

Kiek kainuoja?

Garantijos mokestis priklauso nuo užsienio pirkėjo rizikingumo, šalies, į kurią eksportuojamos prekės, rizikos grupės ir  atidėtųjų mokėjimų termino. Mokestis yra skaičiuojamas už kiekvieną atliktą eksportuojamų prekių su atidėtuoju mokėjimo terminu pardavimą. Preliminarų garantijos atlyginimo dydį galima sužinoti INVEGA svetainėje http://info.invega.lt/calculator.

Kur rasti daugiau informacijos apie priemonę?

http://invega.lt/lt/garantijos-verslui/eksporto-kredito-garantijos/